Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Bernarda, Sobiesława
Dzisiaj jest: 20 sierpnia 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Formularze zgłoszeniowe - Księżackie Jadło 2019


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DLA WYSTAWCÓW NA KSIĘŻACKIE JADŁO

Informujemy, że nie przyjmujemy zgłoszeń wysłanych pocztą elektroniczną e-mail. Formularze należy wydrukować, czytelnie wypełnić, podpisać i odesłać fax. 830-91-60 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Łowiczu – Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, Pl. Stary Rynek 3; 99-400 Łowicz. Warunkiem uczestnictwa i rezerwacji miejsca jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem zapłaty – poleceniem zapłaty. Po ich otrzymaniu wystawca otrzyma wystawioną Fakturę VAT.

Poniżej znajdują się do pobrania formularze zgłoszenia udziału w otwartych plenerowych imprezach miejskich:

„KSIĘŻACKIE JADŁO – FESTIWAL DOBREJ ŻYWNOŚCI” – 8 września 2019 r. (ul. Nowy Rynek)
Formularze należy pobrać ze strony, wypełnić, podpisać i odesłać w terminie do 3 września 2019 roku fax.(0-46) 830-91-60 lub pocztą na adres organizatora: Urząd Miejski w Łowiczu, Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Pl. Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz.

Decyduje data stempla pocztowego.
  1. Formularz zgłoszenia dla Twórców Ludowych z terenu powiatu łowickiego.
  2. Formularz zgłoszenia gastronomia (zapiekanki, hamburgery, hot-dogi, gyros, kebab, gofry, wata cukrowa, prażone orzechy, popcorn itp.).
  3. Formularz zgłoszenia wystawcy komercyjni z terenu całego kraju producenci żywności.
KONKURS NA POTRAWĘ REGIONALNĄ:
Formularz zgłoszenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu łowickiego na „Łowicką zupę ogórkową”.

UWAGA! Wystawcy mający kontakt z żywnością i produktami żywnościowymi oprócz formularza zgłoszeniowego zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
  1. Aktualny wypis w właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie prowadzonej działalności,
  2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  3. Decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  5. Decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydany przez właściwy dla działalności wystawcy Państwowy Inspektorat Sanitarny.
Dokumenty należy złożyć w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wystawcę.

W dniu imprezy wystawcy oraz ich pracownicy zatrudnieni przy podawaniu żywności , zobowiązani są do posiadania aktualnych Książeczek Zdrowia.

UWAGA!
Do 3 września 2019 wpłat za stoiska należy dokonywać na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380 zgodnie z danymi określonymi w formularzach zgłoszenia udziału w imprezie. Druk polecenia zapłaty dostępny jest z formularzami zgłoszenia. Każdy wystawca zarejestrowaniu stoiska i dokonanej wpłacie otrzyma Fakturę VAT korespondencyjnie – listem poleconym.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-08-02 13:04:53)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-08-02 14:39:21)
Liczba odwiedzin:
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij