Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Dzisiaj jest: 15 listopada 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Komunikaty i ogłoszenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
7 maj 2019
Informuje się, iż z dniem 1 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1382 z późn. zm.), która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców.
W myśl dotychczas obowiązujących przepisów, podmioty publiczne, które zostały wymienione w art. 46 ust 1 ustawy o ewidencji ludności, mogły uzyskiwać dane gromadzone w lokalnych rejestrach mieszkańców w sposób dwutorowy:
  1. za pośrednictwem organu udostępniającego dane z rejestru mieszkańców, czyli organu gminy,
  2. bądź samoistnie, na podstawie decyzji teletransmisyjnej, uprawniającej do wglądu on-line do ogólnokrajowego rejestru PESEL, który swoim zakresem przedmiotowym obejmuje dane gromadzone we wszystkich rejestrach mieszkańców w Polsce.
Od 1 stycznia 2019 roku , przy realizacji wniosku skierowanego do organu gminy przez podmiot publiczny, następuje weryfikacja, czy podmiot wnioskujący posiada decyzję teletransmisyjną. W sytuacji gdy podmiot publiczny wnioskujący o dane na dzień złożenia wniosku posiada pozytywną decyzję teletransmisyjną, organ gminy zobowiązany jest do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, ponieważ nie ma podstaw do realizacji wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.

Weryfikacja uprawnień podmiotu publicznego do uzyskania danych jednostkowych oraz ustalenie faktu posiadania przez ten podmiot decyzji teletransmisyjnej następuje każdorazowo w oparciu o listę znajdującą się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 1 maja 2019 roku podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 roku, natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Każdorazowo, niezależnie, czy limit udostępnień został wykorzystany w stosunku do danego rejestru mieszkańców, bądź rejestru PESEL, organ po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych wniosków, zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.


Celem uzyskania kolejnych danych jednostkowych, już po wykorzystaniu limitu, podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy, kolejne informacje w danym roku kalendarzowym może uzyskać wyłącznie w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.

A zatem:
Od 1 maja 2019 roku uzyskiwanie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej zostało ograniczone do 300 danych jednostkowych w danym roku kalendarzowym.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2019-05-07 12:30:06)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-05-07 12:30:41)
Liczba odwiedzin: 413
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij