Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Dzisiaj jest: 15 listopada 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Uzgodnienie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
Kategoria:Komunikacja, drogownictwo, transport
Rodzaj:Drogi, ulice
Opłaty:
 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł
 2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać :
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ul. stary rynek 1 , 99-400 Łowicz
 • przelewem na konto – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Łowiczu nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380.
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:Z uwagi na obszerność składanych załączników, wskazane jest dostarczenie dokumentów osobiście, przez upoważnioną osobę lub droga listową.

Odbiór osobiście, przez upoważnioną osobę (Urząd Miejski, Stary Rynek 1, bud. C, pok. nr 45) lub drogą listową.
Dodatkowe informacje:Wniosek o uzgodnienie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu należy złożyć w urzędzie, wraz z dwoma egzemplarzami projektu organizacji ruchu.

Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Uzgodnienie dokumentacji następuje poprzez wydanie opinii.

Wniosek winien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy ( wnioskodawcą może być zarządca drogi, organ zarządzający ruchem, inwestor lub jednostka której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.( Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz . 1729) , osoba realizująca zamówienia w/w jednostek) oraz adres wnioskodawcy.

Druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej usługi.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego
Za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o uzgodnienie projektu tymczasowej zmiany organizacji
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 3. Dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, które winny zawierać:
  • plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:
  • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • parametry geometrii drogi, opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,
  • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
  • imię, nazwisko i podpis projektanta.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267),
 3. ustawa z dnia 20.06.1997 r. " Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U.03.58.515 z późn. zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U.03.220.2181).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 03.177.1729)
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2016-03-17 13:30:25)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2018-12-12 08:57:27)
Liczba odwiedzin: 2338
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij