Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Dzisiaj jest: 15 listopada 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Uznanie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Służba wojskowa
Termin załatwienia:nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy:od decyzji przysługuje osobie, która wniosła podanie, odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji
Opłaty:nie podlega opłatom
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:
 1. Wniosek o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny może zostać złożony przez:
  • osobę/żołnierza, lub
  • przez pełnoletniego członka rodziny osoby/żołnierza, wymagającego sprawowania bezpośredniej opieki.
  W takim przypadku niezbędne jest załączenie do wniosku pisemnej zgody osoby/ żołnierza, na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do dołączenia do wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, innych dokumentów, jeżeli w toku postępowania zaistnieją rozbieżności między stanem przedstawionym przez wnioskodawcę w uzasadnieniu a informacjami, które posiada organ.
Wymagane dokumenty:
 1. „Wniosek o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny”,
 2. Załączniki:
  W przypadku konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:
  • oświadczenie woli osoby, która ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia, wymagającej bezpośredniej opieki osoby lub żołnierza o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • oświadczenie wnioskodawcy zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez wnioskodawcę, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania.
  W przypadku konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:
  • ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,
  • oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • oświadczenie wnioskodawcy zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez osobę lub żołnierza, bliższych lub równych wnioskodawcy stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania.
  W przypadku konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu:
  • prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki.
Podstawa prawna:
 • art. 39a i art.88 w związku z art.39 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r. , poz. 809),
 • art. 35 § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.23)
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 17:08:11)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2016-03-30 15:12:39)
Liczba odwiedzin: 2238
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij