Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Dzisiaj jest: 15 listopada 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Służba wojskowa
Termin załatwienia:nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy:od decyzji przysługuje osobie, która wniosła podanie, odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji
Opłaty:nie podlega opłatom
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:
 1. Wniosek może być złożony przez:
  • żołnierza odbywającego służbę wojskową,
  • osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
  • uprawnionego członka rodziny.
 2. Członkami rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci , rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę,
Wymagane dokumenty:
 1. „Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny”,
 2. Załączniki:
  W przypadku gdy członek rodziny osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę, będący na jego utrzymaniu nie uzyskuje dochodu:
  • zaświadczenie z WKU o doręczeniu karty powołania do odbycia służby wojskowej lub jednostki wojskowej o odbywaniu służby wojskowej,
  • zaświadczenie o braku dochodów,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że członek rodziny będący na utrzymaniu nie jest płatnikiem podatku dochodowego,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, czy jest zarejestrowany (bądź nie) jako bezrobotny i pobiera z tego tytułu zasiłek oraz zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • prawomocne orzeczenie
  do wglądu (stosownie do sytuacji):
  • dowód osobisty zainteresowanej osoby,
  • akt małżeństwa,
  • akt urodzenia dziecka,
  • prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nałożenie obowiązku alimentacyjnego.
  W przypadku gdy członek rodziny poborowego lub żołnierza uzyskuje jakikolwiek dochód należy dołączyć:
  • zaświadczenie z WKU o doręczeniu karty powołania do odbycia służby wojskowej lub jednostki wojskowej o odbywaniu służby wojskowej,
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości otrzymywanego dochodu miesięcznego brutto (zasiłku macierzyńskiego, wychowawczego),
  • lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • w razie potrzeby kserokopię odcinka potwierdzającego pobieranie świadczeń emerytalnych lub rentowych,
  • zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium z tytułu pobierania nauki,
  do wglądu (stosownie do sytuacji):
  • dowód osobisty zainteresowanej osoby,
  • akt małżeństwa,
  • akt urodzenia dziecka,
  • prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nałożenie obowiązku alimentacyjnego.
Podstawa prawna:
 • art. 127 oraz 128 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).
 • art. 35 § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 17:23:50)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2016-03-30 15:11:09)
Liczba odwiedzin: 2207
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij