Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Juliana, Łukasza
Dzisiaj jest: 18 października 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Zezwolenie na umieszczanie w pasie drogowym reklamy
Kategoria:Komunikacja, drogownictwo, transport
Rodzaj:Gospodarka i zarządzanie drogami / System komunikacji
Termin załatwienia:Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie zgodnym z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
Wniosek należy złożyć co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego w celu umieszczania reklamy.
Sposób załatwienia:Rozpatrzenie wniosku.
Wizja lokalna w terenie.
Wydanie stosownej decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy:Od przedmiotowej decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach (adres: ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice) za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Opłaty:

Dokonanie czynności urzędowej związanej z wydaniem przedmiotowej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z póź. zm.) oraz z załącznikiem do w/w ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia".

Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy pobiera się opłaty:

 1. 0,50 zł/ 1 m2 / dzień – powierzchnia umieszczonej reklamy liczona po obwodzie z obu jej stron poza strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisaną do rejestru decyzją Nr 933 z dnia 20 maja 1993 r.,
 2. 1,00 zł/ 1 m2 / dzień – powierzchnia umieszczonej reklamy liczona po obwodzie z obu jej stron w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisaną do rejestru decyzją Nr 933 z dnia 20 maja 1993 r.

Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, budynek „A” – Ratusz, I piętro, pok. nr 7
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje dotyczące warunków i zasad uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym można uzyskać w Wydziale Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, budynek „C”, pokój 43, tel. (046) 830 – 91 - 64 lub (046) 830 – 91 – 47.

W przypadku umieszczenia reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi, tj. Burmistrz Miasta Łowicza, orzeka się o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.).

Wymagane dokumenty:Wypełniony formularz wniosku wg załączonego wzoru.

Załączniki:
 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem miejsca usytuowania reklamy w pasie drogowym z podaniem jej wymiarów.
 2. Wizualizacja reklamy.
 3. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku, gdy reklama będzie usytuowana w obszarze ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej obowiązującej na terenie Łowicza, zgodnie z art. 36, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z póź. zm.).
 4. Umowę najmu z Zakładem Energetycznym Łódź – Teren S. A. Rejon Energetyczny Łowicz w przypadku, gdy reklama będzie zamontowana na słupach energetycznych będących własnością w/w Zakładu.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póź. zm.).
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).
 3. Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XLVIII/301/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego obowiązujących na drogach gminnych Gminy Miasto Łowicz, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 31 grudnia 2005r. Nr 388 poz. 4048.
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Łowiczu Nr VIII/86/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XLVIII/301/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego obowiązujących na drogach Gminy Miasto Łowicz, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 12 czerwca 2007 r. Nr 176 poz. 1659.
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-12-11 16:22:28)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2010-12-13 11:48:21)
Liczba odwiedzin: 2626
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij