Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Dzisiaj jest: 8 grudnia 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:IX sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2019
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Rys historyczny Sali Radzieckiej oddanej w Niepodległej Polsce do posiedzeń Rady Miejskiej w Łowiczu dnia 31 marca 1919 roku – przedstawi Pan Marek Wojtylak Honorowy Obywatel Miasta Łowicza.
 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu za rok 2018 oraz planowane działania i potrzeby na rok 2019.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Łowicz na lata 2016-2020” w roku 2018.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Łowicza na lata 2016-2018” w 2018 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łowicz w 2019 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/481/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody pn. „Gwiozda Łowicko”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki im A.K. Cebrowskiego w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości po umowie zawartej na czas oznaczony z tą samą stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość znajdująca się w zasobach Gminy Miasto Łowicz, pozostająca w administracji tej jednostki organizacyjnej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Łowiczu przy ulicach: Ekonomiczna, Bratkówka, obręb Łowicka Wieś.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Łowicza.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Zielkówka, obszar położony przy ulicy gen. St. Klickiego.
 17. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 18. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 19. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 20. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2019-03-21
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2019-03-21 10:18:58)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-04-26 12:19:08)
Liczba odwiedzin: 439
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij