Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Feliksa, Pelagii
Dzisiaj jest: 23 marca 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Informacja z wykonania budżetu Miasta Łowicza za I półrocze 2006 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 175/2006
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 16 sierpnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005r Nr 172 poz.1441 oraz z 2006 r Nr 17 poz.128 ) oraz art. 198 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz.2104 i Nr 169 poz.1420 oraz z 2006 r Nr 45 poz.319) Burmistrz Miasta Łowicza zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łowicza za I półrocze 2006 roku oraz informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia.
§ 2. Informację o której mowa w § 1ust.1 i ust.2 przedstawia się Radzie Miejskiej w Łowiczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

RYSZARD BUDZAŁEK

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-24 13:59:00)
Liczba odwiedzin: 2979
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij