Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Dzisiaj jest: 8 grudnia 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:VII sesja Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2019
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z V i VI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łowicza dla publicznych szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Łowicz oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łowiczu obręb 0005 Kostka, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu, położonych w Łowiczu w obrębie Bratkowice przy ul. Topolowej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania dla Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.
 12. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 13. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 14. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 15. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2019-02-21
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2019-02-21 09:27:06)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-09-11 10:19:26)
Liczba odwiedzin: 379
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij