Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Dzisiaj jest: 22 lutego 2020

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Wrzesień 2014


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
(30 września 2014)
Spotkanie z 40 sędziami taekwondo, którzy przybyli do Łowicza na kurs Sędziów Międzynarodowych.

Spotkanie z członkami łowickiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Współorganizowałem spotkanie Dużych Rodzin w celu powołania Koła łowickiego Związku Dużych Rodzin.

Przyjąłem 7 mieszkańców.

_____________________________________________________________________

(29 września 2014)
Wewnętrzne rozmowy w sprawie Stowarzyszenia AA „Pasiaczek”.

Wewnętrzne spotkanie w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

_____________________________________________________________________

(28 września 2014)
Na Nowym Rynku wręczyłem puchar Burmistrza Łowicza zwycięzcy konkursu zabytkowych samochodów.

Brałem udział w uroczystości wręczenia laureatom „Gwiozdy Łowickiej” na Starym Rynku i Muzeum w Łowiczu.

_____________________________________________________________________

(27 września 2014)
Na XXII Łowickim Biegu Trzeźwości wręczyłem puchary dzieciom – zwycięzcom biegu w różnych kategoriach.

Brałem udział w Walnym Zebraniu Członków Koła Wychowanków w Kolegium Nauczycielskim.

W ŁOK w 75 rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego opowiedziałem krótko o potrzebie pielęgnowania naszej historii.

Przed pomnikiem kolejarzy przy Dworcu PKP walczących w czasie II wojny światowej złożyłem kwiaty z Przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego Januszem Michalakiem.

Opowiedziałem o ważnych miejscach w Łowiczu na krótkim spacerze historycznym uczestnikom Ogólnopolskiego Spotkania Formacyjnego Kolejarzy Polskich.

_____________________________________________________________________

(26 września 2014)
Byłem na akademii w rocznicę powołania Szarych Szeregów w II LO.

Uczestniczyłem w Dniu Sybiraka w I LO.

Spotkałem się z Komisją Wyborczą powołaną do wyborów 16 listopada 2014 r.

Z Przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego Januszem Michalakiem byliśmy na Mszy Świętej w Katedrze Łowickiej, w której Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski modlił się za kolejarzy polskich.

_____________________________________________________________________

(25 września 2014)
LX Sesja Rady Miejskiej w Łowiczu.

_____________________________________________________________________

(24 września 2014)
Rozmowy z wicestarostą Dariuszem Kosmatką o dofinansowaniu przez Powiat inwestycji na rok 2015: przebudowa ul. Starościńskiej i Broniewskiego.

Stan drzew przy ulicach – objazd miasta.

Wewnętrzne spotkanie w sprawie zagospodarowania nieruchomości przy Kaliskiej 5 – planowanej do zakupu.

Zapoznałem się ze stanem prac na ul. Pijarskiej.

_____________________________________________________________________

(23 września 2014)
Narada z dyrektorami i naczelnikami – porządek sesji , wydarzenia bieżące.

Brałem udział w uroczystości „Dzień Seniora” na zaproszenie Związku Emerytów i Rencistów.

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Łowickich Motocyklistów.

Konferencja prasowa, na której wyraziłem swoje stanowisko w sprawie zakupu nieruchomości po Jednostce Wojskowej i Kaliskiej 5.

Wewnętrzne spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego.

_____________________________________________________________________

(22 września 2014)
Objazd miasta – inwestycje, porządki.

Przyjąłem 8 mieszkańców.

Rozmowy z p. Pawłem Pietą i Wojciechem Jankowskim w spr. projektu „Latarnia Polski cyfrowej”.

Kontrolowałem skuteczność monitoringu miejskiego na Komendzie Policji.

Rozmawiałem z Panią Naczelnik Urzędu Skarbowego o handlu cudzoziemców w Polsce.

_____________________________________________________________________

(21 września 2014)
Otworzyłem XXXIII Łowicki Półmaraton Jesieni i wręczyłem medale uczestnikom. Bardzo dziękuję dzielnym biegaczom z całej Polski za obecność i wytrwałość. Było ponad 600 uczestników.

_____________________________________________________________________

(20 września 2014)
Wywiad o Księżackim Jadle ze studentką Aleksandrą Zacharską z socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Byłem na Kongresie PiS w Łodzi.

_____________________________________________________________________

(19 września 2014)
Byłem na pikniku integracyjnym na zaproszenie „Dać szansę”.

Wziąłem udział na zaproszenie Zarządu Korabka i Zespołu Szkół przy Grunwaldzkiej w imprezie „Pożegnanie Lata”.

Wewnętrzne spotkanie w sprawie możliwości zewnętrznego dofinansowania bloku komunalnego.

_____________________________________________________________________

(18 września 2014)
Otworzyłem Ogólnopolskie Czwartki Lekkoatletyczne na stadionie OSiR 1.

Byłem na zaproszenie Klubu Seniora „Radość” na Dniu Seniora i promocji tomiku poezji p. Krystyny Kunikowskiej.

Przyjąłem w Ratuszu i oprowadziłem po Łowiczu grupę z województwa podkarpackiego, którą gościła Łowicka Grupa Rybacka.

_____________________________________________________________________

(17 września 2014)
Z wiceburmistrzem Bogusławem Bończakiem złożyliśmy kwiaty po tablicą „Katyń” w kościele Ojców Pijarów – rocznica agresji radzieckiej na Polskę 17 września 1939 r.

Byłem w Kiernozi na uroczystościach poświęconych 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Komisja Gospodarcza i Rozwoju Miasta oraz Komisja Budżetu i Finansów. Przedstawiłem sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. oraz projekt uchwały o nabyciu przez miasto nieruchomości przy Kaliskiej 5.

Byłem na meczu KS „Pelikan” – „Pogoń” Grodzisk Mazowiecki. Remis.

_____________________________________________________________________

(16 września 2014)
Przyjąłem 8 mieszkańców.

Przygotowania do Czwartków Lekkoatletycznych i XXXIII Półmaratonu Jesieni.

_____________________________________________________________________

(15 września 2014)
Byłem w ZGM, SP nr 1, Przedszkolu na Starzyńskiego.

Objazd inwestycji – ul. Pijarska, parking przy ul. Nowej, kanalizacja przy ul. Lokalnej i ul. Łódzkiej.

Składowisko odpadów - Jastrzębia, sytuacja bieżąca.

Komisja Społeczna oraz Komisja Mieszkaniowa. Przedstawiłem projekt Uchwały o nabyciu przez Miasto Łowicz nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5.

Posiedzenie Komisji Statutowej – analiza proponowanych zmian w statucie Rady Miejskiej.

_____________________________________________________________________

(14 września 2014)
W Walewicach uczestniczyłem w obchodach 75. Rocznicy Bitwy pod Walewicami. Złożyłem z Przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterskim żołnierzom Wielkopolskiej Brygady Kawalerii.

W hali OSiR nr 2 wręczyłem puchary zwycięzcom rozgrywek w piłce koszykowej meczu towarzyskiego I i II ligi.

_____________________________________________________________________

(13 września 2014)
Byłem w Muzeum na wystawie - Marszałek Edward Rydz – Śmigły.

Uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy Edwarda Rydza – Śmigłego na budynku Seminarium Duchownego (dawne koszary wojskowe 10. Pułku Piechoty).

Koncert Orkiestry Symfonicznej Sonus w Muszli koncertowej. Podziękowałem wykonawcom za piękny śpiew i muzykę.

_____________________________________________________________________

(12 września 2014)
Uroczysty Dzień Seniora Zarządu Osiedla Stare Miasto na terenie Baszty.

Wziąłem udział w akcji Ice Bucket Challenge na rzecz osób chorych na stwardnienie boczne zanikowe.

_____________________________________________________________________

(11 września 2014)
Wewnętrzne rozmowy w sprawie programu dla młodych.

Spotkanie z Radą Rodziców w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldziej.

Objazd miasta – obiekty sportowe.

Rozmowy z dyrektorem ŁOK Maciejem Malangiewiczem o sprawach pracowników.

Wewnętrzne spotkanie w sprawie zakupu nieruchomości przy Kaliskiej 5.

_____________________________________________________________________

(10 września 2014)
Podpisałem akt notarialny – nabycie działki pod drogę przy ul. Rotstada.

_____________________________________________________________________

(9 września 2014)
Oczyszczalnia ścieków Filtrowa – sytuacja bieżąca.

Przyjąłem 8 mieszkańców.

Byłem w ZUK, ZGM, OSiR 1.

_____________________________________________________________________

(8 września 2014)
Narodowe Czytanie – Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 4.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łowiczu – informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 r.

_____________________________________________________________________

(7 września 2014)
Księżackie Jadło Festiwal Dobrej Żywności na Nowym Rynku.
Dziękuję mieszkańcom Łowicza i Ziemi Łowickiej za liczny udział na tej miejskiej imprezie.
Dziękuję Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za udział w konkursie kulinarnym na najlepsze „rwoki”.

_____________________________________________________________________

(6 września 2014)
Byłem w Łodzi na Jarmarku Wojewódzkim na zaproszenie Pana Marszałka Witolda Stępnia.

Narodowe czytanie w Muzeum w Łowiczu.

Narodowe czytanie w Gimnazjum Nr 1.

Otwarcie wystawy Powrót do Przeszłości 1919 – 2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

_____________________________________________________________________

(5 września 2014)
Narodowe czytanie. Spotkanie z uczniami SP 1, SP 2, SP 3.

Z Przewodniczącym Rady Miejskiej Henrykiem Zasępą uczestniczyliśmy w Uroczystości odsłonięcia Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łyszkowicach. W Pomnik wmurowano tablicę z nazwiskami żołnierzy Gminy Łyszkowice, którzy polegli za Ojczyznę w latach 1918 – 1920.
Tablicę Łowicz przekazał Łyszkowicom w listopadzie 2013 roku.

Jako członek jury wziąłem udział w konkursie na najlepsze pierogi, w którym wzięły udział łowickie restauracje.

Byłem na wystawie malarstwa Aleksandry Gieragi w Galerii Browarna.

Kontrola funkcjonowania Płatnej Strefy Parkowania.

_____________________________________________________________________

(4 września 2014)
Rozmowy z Dyrektorem ZUK Januszem Michalakiem o inwestycjach bieżących i na rok przyszły.

Rozmowy z Dyrektorem OSiR Zbigniewem Kuczyńskim o najbliższych imprezach sportowych.

_____________________________________________________________________

(3 września 2014)
Wewnętrzne spotkanie w sprawie przyszłego przetargu na odbiór odpadów z miasta Łowicza.

Z Dyrektorem ZUK byliśmy w schronisku dla zwierząt – prace wykonane z funduszy PFRON – u.

Rozmowy w sprawie zachowania pamiątki z września 1939 r. ( ślady po kulach ) na budynku Mostowa 7.

_____________________________________________________________________

(2 września 2014)
Przyjąłem 23 mieszkańców.

Objazd miasta – stan dróg, porządki.

Wewnętrzne spotkanie w sprawie uchwały Rady Miejskiej o przyjęciu repatriantów.

_____________________________________________________________________

(1 września 2014)
Byłem na rozpoczęciu roku szkolnego 2014/2015 we wszystkich łowickich szkołach.

Inauguracja roku szkolnego w powstałej Samorządowej Szkole Muzycznej.

_____________________________________________________________________

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2014-10-06 13:38:09)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2014-10-06 13:43:01)
Liczba odwiedzin: 2601
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij