Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XII sesja Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2019
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z X i XI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Łowicza na lata 2015-2023 za 2018 rok.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019- 2032.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze G miny Miasta Łowicza.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 2 w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 1 w Łowiczu ul. Ułańska 1.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 2 w Łowiczu ul. Starzyńskiego 5 a.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 3 w Łowiczu ul.3 Maja 4.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 4 w Łowiczu ul. gen. Władysława Sikorskiego 2.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 5 w Łowiczu ul. Józefa Chełmońskiego 4.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 7 w Łowiczu ul. Wiosenna 2.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Integracyjnego nr 10 w Łowiczu ul. Księżacka 26.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Łowicza na lata 2019 -2021.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Miasto Łowicz.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z ta sama stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość znajdująca się w zasobach Gminy Miasta Łowicza.
 28. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 29. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 30. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 31. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2019-05-24
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2019-05-24 11:23:04)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-09-11 10:21:21)
Liczba odwiedzin: 236
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij