Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
Dzisiaj jest: 22 stycznia 2020

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XIII sesja Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2019
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Łowicza.
 6. Rozpatrzenie:
  • sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza,
  • sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok.
 7. Zapoznanie się z:
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2018 rok,
  • uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Łowicza,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • opiniami poszczególnych Komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.
 8. Dyskusja: nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza oraz sprawozdaniem finansowym Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łowicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2018 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Łowicz.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 15. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 16. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 17. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 18. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2019-06-18
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2019-06-18 09:38:33)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-08-02 09:36:06)
Liczba odwiedzin: 302
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij