Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Juliana, Łukasza
Dzisiaj jest: 18 października 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Rejestr zmian


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
2007-09-24 11:22:12
Dodanie informacji (przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza i ogłoszenia w wykazie tych nieruchomości) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:20:35
Dodanie informacji (planu kontroli na 2007 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Łowicz) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:19:37
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicza z innymi gminami w zakresie utworzenia Związku Międzygminnego \"Bzura\") na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:15:18
Dodanie informacji (skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obrębu Korabka, w rejonie ulic: Warszawskiej, Nadbzurzańskiej i Nadbzurzańskiej Dolnej, do wyłożenia do publicznego wglądu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:13:00
Dodanie informacji (skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbanistycznego Łowicka Wieś, obszaru pomiędzy rzeką Uchanką, a ulicami Łódzką i Prymasowską, do wyłożenia do publicznego wglądu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:10:29
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w przedmiocie przyjęcia od Wojewody Łódzkiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Łowicza ) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:07:48
Dodanie informacji (wskazania kandydata na członka Rady Muzeum) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:06:03
Dodanie informacji (wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łowiczu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:04:34
Dodanie informacji (wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:02:52
Dodanie informacji (przyjęcia wniosku komisji przetargowej i zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót budowlanych \"Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego - etap II\", polegających na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ulicach: Kaliskiej, Dziewiarskiej i Lnianej w Łowiczu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
Liczba odwiedzin: 3125244
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij