Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Juliana, Łukasza
Dzisiaj jest: 18 października 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Rejestr zmian


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
2007-09-24 11:00:59
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VII/67/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego dla nauczycieli wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godzin doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego ) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:57:28
Dodanie informacji (powołania zadaniowego zespołu ds. przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu w spółkę prawa handlowego) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:56:41
Dodanie informacji (zmian w budżecie miasta Łowicza na 2007 rok) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:55:48
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego, z dopłatą do odsetek WFOŚ i GW, w Banku Ochrony Środowiska, na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania pn. Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:54:46
Dodanie informacji (przyjęcia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:53:42
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/301/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego obowiązujących na drogach Gminy Miasto Łowicz) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:52:29
Dodanie informacji (wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:51:17
Dodanie informacji (wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:50:06
Dodanie informacji (przyjęcia wniosku komisji przetargowej i zatwierdzenia wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją planowanych do wykonania przez Gminę Miasta Łowicza zadaniami inwestycyjnymi branży elektroenergetycznej, których realizacja przewidywana jest w 2007 r.) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:43:50
Dodanie informacji (przyjęcia wniosku komisji przetargowej i zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót budowlanych \"Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego-etap II\", polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ulicy Kiernozkiej w Łowiczu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
Liczba odwiedzin: 3125250
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij