Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Juliana, Łukasza
Dzisiaj jest: 18 października 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Rejestr zmian


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
2007-09-21 14:43:51
Dodanie informacji (zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łowiczu oraz kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych z wyjątkiem szkół i przedszkoli) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:42:39
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu dotyczącej przyjęcia przez Gminę Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, w granicach administracyjnych miasta Łowicza) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:41:15
Dodanie informacji (zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej 60 000 EURO, na wyłonienie wykonawcy prac polegających na pielęgnacji i konserwacji oraz wycince drzew rosnących na terenie miasta Łowicza) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:40:17
Dodanie informacji (powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w 2006 r.) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:38:13
Dodanie informacji (wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 60.000 EURO, na wyłonienie wykonawcy prac związanych z budową II i III etapu elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2), na odcinku od stacji benzynowej, zlokalizowanej naprzeciw \"Polmoblichu\", do wiaduktu kolejowo-drogowego i na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Warszawskiej) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:36:50
Dodanie informacji (przyjęcia wniosku komisji przetargowej i zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót budowlanych \"Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego-etap II\", polegających na budowie nawierzchni jezdni ulicy Małszyce w Łowiczu, od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:35:47
Dodanie informacji (zmiany składu komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania o cenę, o wartości poniżej 60.000 EURO, na wyłonienie wykonawcy, który dokona podziału nieruchomości położonych w Łowiczu, w obrębie Bratkowice i Śródmieście) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:34:45
Dodanie informacji (przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łowicza na 2007 rok) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:33:36
Dodanie informacji (przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza i ogłoszenia w wykazie tych nieruchomości) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:32:47
Dodanie informacji (przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2006 rok ) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
Liczba odwiedzin: 3125229
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij