Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sierpień 2016


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Informacja Burmistrza Miasta Łowicza o działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej 25 sierpnia 2016 r.

Wydział Inwestycji i Remontów

 1. Trwają prace przy nawierzchni ul. Klonowej, na długości 180 m i szerokości 6 m oraz ul. Wierzbowej, na długości 70 m i szerokości 5 m. Prace wykonuje Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu. Wartość prac wyniesie 192 tys. zł.
 2. Trwa modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu wraz z instalacjami i wyposażeniem. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy sp. j. ze Skierniewic za kwotę 398.520 zł. Rozebrano starą kuchnię węglową, zdemontowano wszystkie urządzenia, rozebrano niepotrzebne ścianki działowe. Trwa wykonywanie nowych ścianek, tynków, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
 3. Trwają prace przy budowie nawierzchni boiska poliuretanowego na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Młodzieżowe. Prace wykonuje Firma Wielobranżowa Magdalena Łach z Rzekunia. Koszt prac wyniesie 161997,08 zł brutto.
 4. Urząd Wojewódzki w Łodzi, z oszczędności przetargowych, przyznał wstępnie dotację na budowę ul. Sochaczewskiej i ul. Strzelczewskiej, z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Ogółem miasto Łowicz otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 334 723 zł, tj. 50 proc. całego zadania inwestycyjnego. Dzięki tej dotacji zostanie sfinansowane całe zadanie zgodnie z wnioskiem złożonym we wrześniu 2015 r. Trwa procedura podpisania umowy.
 5. Zakład Usług Komunalnych kończy wykonywanie leśnej ścieżki zdrowia wraz ze ścieżką biegową w Lasku Miejskim. Zaplanowano wykonanie ścieżki zdrowia z 20 stacjami do ćwiczeń, długości około 1 km i ścieżki biegowej długości około 4 km wzdłuż lasku, od ul. Podleśnej do kanału na końcu lasku, wzdłuż tego kanału do ul. Katarzynów i dalej wzdłuż drogi do ul. Podleśnej, o nawierzchni gruntowej z wyrównaniem i oczyszczeniem z korzeni i zakrzaczeń. Zabetonowano nowe i odnowione urządzenia zabawowe pod ścieżkę zdrowia, wyrównano nawierzchnię gruntową ścieżek z karczowaniem krzaków i koron drzew wchodzących w ścieżkę i wyrównano nawierzchnię. Wykonawca przygotowuje się do odbioru końcowego inwestycji.
 6. Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, utwardzeniem terenu, placem rekreacji, kanalizacją deszczową na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Łowiczu. Przewidywana wartość prac wynosi 450 tys. zł, z dofinansowaniem w wysokości 149 tys. zł. z Ministerstwa Sportu. Wniosek został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. Podpisano umowę na to zadanie z firmą RAD_BUD Wiesław Radziejowski z Radomia na kwotę 437 332,65 zł brutto. W ramach prac obecnie rozebrano starą nawierzchnię boiska, wykonano podsypkę pod nową nawierzchnię wraz z podbudową tłuczniową i ustawiono słupki do piłkochwytów. Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu zakończył prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły.
 7. Trwa budowa ul. Sochaczewskiej i Strzelczewskiej wraz z infrastrukturą techniczną. Wartość prac wyniesie 1 702 105,86 zł. Wykonana zostanie ul. Sochaczewska, na odcinku ul. Poznańska – ul. Strzelczewska, o długości 611,47 m, szerokości 7 m z chodnikiem o szerokości 2 m po stronie północnej, kratami kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego i zasilania energetycznego posesji (przestawienie słupów), ul. Strzelczewska, o długości 582,95 m, z chodnikami i zatokami parkingowymi, do połączenia z ul. Poznańską, przed siedzibami firmy Lamela i gimnazjum gminy Łowicz, o szerokość drogi 7 m, chodnik o szerokości 2 m, zatoki parkingowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. W zakres tych prac wchodzi także budowa nowego oświetlenia ulicznego i kanalizacja deszczowej. Zakończono rozbiórki istniejącej nawierzchni, ogrodzeń kolidujących z drogą. Wykonano kanalizację deszczową, częściowo ułożono krawężniki i podbudowę pod drogę. Przystąpiono do układania tłucznia pod asfalt.
 8. Trwa przebudowa ul. Strzelczewskiej, na odcinku od ul. Sochaczewskiej do ul. Chełmońskiego - długość drogi 961 m, szerokość jezdni 6 m, chodnik o szerokości 2 m po stronie zachodniej i odgałęzienie boczne z kostki betonowej szerokości 4,5 m na długości 156 m. Wartość umowy wynosi 959 791,39 zł brutto. Rozebrano starą nawierzchnię, ułożono krawężnik, wykonano korytowanie pod drogę i rozpoczęto usypywanie piasku na podbudowę. Zakład Usług Komunalnych kontynuuje układanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej.
 9. Trwa realizacja projektu budowlanego i wykonawczego dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego nad linią kolejową E-20 w Łowiczu przez firmę Rejprojekt z Grybowa (okolice Krakowa) za kwotę 383 637 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do projektowanego przez PKP wiaduktu drogowego nad linią kolejową E-20 w Łowiczu, z podziałem na trzy etapy inwestycyjne. Trwa obecnie procedura uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej.
 10. Trwa budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, dwuklatkowego z 40 mieszkaniami o powierzchni od 30 m2 do 49 m 2, z płaskim dachem, wraz z projektami branżowymi:
  • instalacji wod-kan, c.o. i lokalnej kotłowni gazowej,
  • instalacji elektrycznej, odgromowej, tv, domofonowej, telefonicznej i internetowej,
  • przyłącza wod–kan, gazu, energii elektrycznej,
  • drogi wewnętrznej i miejsc postojowych na około 40 samochodów wraz z odwodnieniem, zjazdy w ul. Krudowskiego i gen. F. Włada.
  Zakończono obecnie prace wykończeniowe w budynku. Wykonano również parking przed budynkiem. Trwają roboty porządkowe. Wykonawca przygotowuje się do odbioru końcowego inwestycji.
Spotkania:

1 sierpnia (poniedziałek)
Uczestniczyłem w uroczystościach 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na cmentarzu katedralnym, przy pomniku Szarych Szeregów w Łowiczu.

Ok. godz. 20:00 doszło do pożaru drewnianych pawilonów handlowych na łowickim placu targowym. Zniszczeniu uległo kilkanaście sklepów i punktów usługowych. W akcji wzięło udział ok. 17 zastępów PSP i OSP. Działania strażaków zakończyły się około północy.

2 sierpnia (wtorek)
- W ratuszu miejskim spotykałem się z rodziną Tennenbaumów z Izraela, która szukała śladów swoich przodków. Razem z nimi udałem się m.in. pod pomnik Trzech Narodów w parku Błonia.
- Spotkałem się w właścicielami spalonych pawilonów, uzgadniając m.in. formy pomocy miasta dla pogorzelców.
- Przyjmowałem mieszkańców miasta.

5 sierpnia (piątek)
Spotkałem się z Zarządem Klubu Sportowego „Pelikan” w Łowiczu.

8 sierpnia ( poniedziałek)
W Radio Victoria wziąłem udział w audycji, której tematem były plany powstania Łowickiego Parku Kulturowego oraz wniosek transportowy.

9 sierpnia (wtorek)
Przyjmowałem mieszkańców Łowicza.

10 sierpnia (środa)
Podpisanie Aktu Notarialnego.

11 sierpnia (czwartek)
- Wziąłem udział w symbolicznym rozpoczęciu kolejnego etapu prac – docieplanie ścian, przy budowie budynku Domu Pogodnej Starości przy ulicy Papieskiej 6 w Łowiczu.
- Spotkałem się z komendantem Komendy Powiatowym Policji w celu omówienia spraw związanych z meczami III ligi piłki nożnej w Łowiczu.

12 sierpnia (piątek)
- Wziąłem udział w pożegnaniu „Łowickiego Pielgrzyma II”, które odbyło się na dziedzińcu łowickiego Muzeum. Uroczystość rozpoczynała nową wyprawę Kamila Sobola pn. Kajakiem przez Bałtyk. Głównym celem wyprawy było uczczenie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
- Spotkałem się z przedstawicielami Orkiestry Miasta Łowicza.

16 sierpnia (wtorek)
Przyjmowałem mieszkańców miasta.

17 sierpnia (środa)
Uczestniczyłem w zebraniu Komisji Gospodarczej i Komisji Budżetowej.

18 sierpnia (czwartek)
- Spotkałem się z przedstawicielami Zarządu Osiedla Szare Szeregi w Łowiczu w celu omówienia bieżących spraw osiedla.
- Podpisanie Aktu Notarialnego.

21 sierpnia (niedziela)
Dożynki parafii katedralnej w Łowiczu i pożegnanie ks. proboszcza Wiesława Skoniecznego.

23 sierpnia (wtorek)
- Uczestniczyłem w naradzie naczelników i dyrektorów jednostek Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
- Spotkałem się z przedstawicielami łowickich Stowarzyszeń w sprawie wyjazdu do Redy. Wziąłem udział w Komisji Społecznej i Mieszkaniowej. Przyjmowałem mieszkańców miasta.

24 sierpnia (środa)
Spotkałem się z Panią Jolantą Chełmińską, doradcą Marszałka do współpracy z samorządami.

25 sierpnia (czwartek)
Uczestniczyłem w XXIX Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.

29 sierpnia 2016 r.
Objazd miasta w celu kontroli bieżących inwestycji.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-10-18 11:33:42)
Liczba odwiedzin: 1358
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij