Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Aktualności

Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Przejdź do slajdu nr: 9
Przejdź do slajdu nr: 10
Przejdź do slajdu nr: 11
Przejdź do slajdu nr: 12
Przejdź do slajdu nr: 13
Przejdź do slajdu nr: 14
Jak korzystać z miejskich rowerów
Rowery publiczne w 10 miastach województwa łódzkiego Rowerowe Łódzkie już dostępne. Trwa rozwożenie rowerów po 10 miastach województwa łódzkiego. Można je już wypożyczać w Łowiczu, Kutnie, Łodzi i ...

Zdjęcie do aktualności: Ostrzeżenie! Opady marznące!

Ostrzeżenie! Opady marznące!

15 styczeń 2019
Informujemy, że od godz. 17:00 dnia 15.01.2019 do godz. 23:00 dnia 15.01.2019 prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodującej gołoledź.


Zdjęcie do aktualności: Ostrzeżenie! Oblodzenie!

Ostrzeżenie! Oblodzenie!

14 styczeń 2019
Informujemy, że 14.01.2019 r. od godz. 14:00, do godz. 21:00 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem.


Zdjęcie do aktualności: Wyróżnieni za propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci

Wyróżnieni za propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci

14 styczeń 2019
Przedszkole nr 5 „Jaś i Małgosia”, Przedszkole nr 7 „Wiosenka” oraz Przedszkole Integracyjne nr 10 „Pod Świerkami”, zostały wyróżnione Krajowymi Certyfikatami Przedszkoli Promujących Zdrowie. To szczególne wyróżnienie ...


Zdjęcie do aktualności: Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty Konkurs Ofert

8 styczeń 2019
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 450 650,723 i 1365) Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na ...


Zdjęcie do aktualności: Ostrzeżenie! Oblodzenie!

Ostrzeżenie! Oblodzenie!

8 styczeń 2019
Informujemy, że dziś, 8 stycznia 2019 r. od godz. 22:00 do jutra, 9 stycznia 2019 r. do godz. 10:00 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura ...


Ogłoszenia

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 4 stycznia 2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w dziedzinach: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

8 styczeń 2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łowicza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie sieci gazu ś/c DN110/90/40mmPE w m. Łowicz w ul. Małszyckiej, ul. Płockiej, ul. Kiernozkiej, ul. Strzeleckiej, ul. Lipowej, ul. Żołnierskiej na działkach o nr ewid. 959, 1006/11, 1005/3, 1362, 1003/40, 1005/2 w obrębie ewidencyjnym Korabka, na działkach o nr ewid. 621/1, 620/1, 583/1, 579/5, 579/3, 643, 540, 539, 548, 8082/10, 573/3, 8082/9, 8064/2, 590/2, 8081, 507 w obrębie ewidencyjnym Małszyce oraz na działce o nr ewid. 47 na nieruchomości położonej w m. Małszyce, gm. Łowicz

28 grudzień 2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łowicza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Zielkówka, obszar położony przy ul. gen. St. Klickiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

14 grudzień 2018

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

11 grudzień 2018

Komunikat! Zamkniecie skrzyżowania Zduńska-Kozia

6 grudzień 2018
Informujemy, że 7 grudnia 2018 r. w godz. godz. 8:30 - 14:00, prowadzone będą prace naprawcze nawierzchni skrzyżowania ulicy Zduńskiej z ulicą Kozią. Skrzyżowanie to na skutek naprawy awarii wodociągowej, musiało być częściowo rozkopane, a ...

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

29 styczeń 2018

Informacje dla Seniorów o zachowaniu ostrożności, przygotowane przez Komendę Powiatową Policji w Łowiczu

7 grudzień 2017

Karta zgłoszenia/kontynuacji dziecka do Żłobka Miejskiego w Łowiczu

21 luty 2017

Uchwała nr XXXV/240/2017 z dnia 15 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

17 luty 2017

Terminarz ogólnych zebrań mieszkańców na terenie miasta Łowicza w sprawie konsultacji założeń do projektu budżetu miasta Łowicza na 2017 r. i budżetu partycypacyjnego

10 październik 2016

Komunikat! Zamkniecie skrzyżowania Zduńska-Kozia

6 grudzień 2018
Informujemy, że 7 grudnia 2018 r. w godz. godz. 8:30 - 14:00, prowadzone będą prace naprawcze nawierzchni skrzyżowania ulicy Zduńskiej z ulicą Kozią. Skrzyżowanie to na skutek naprawy awarii wodociągowej, musiało być częściowo rozkopane, a ...

Utrudnienia w ruchu drogowym!

28 listopad 2018
Informujemy, że w związku z organizacją „Choinki Miejskiej 2018 r., która odbędzie się 8 grudnia 2018 r. w godzinach 16:00-19:00 na Starym Rynku w Łowiczu, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym

Uwaga zmiana stałej organizacji ruchu w związku z otwarciem ul. Romana Dmowskiego!

16 październik 2018
Informujemy, że w środę, 17 października 2018 r. o godz. 12:15 zostanie otwarta dla ruchu, nowo wybudowana droga ul. Romana Dmowskiego, na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. 1-go Maja. Prosimy o zapoznanie się z nową stałą organizacją ruchu, na nowo ...

Uwaga! Zmiana czasowej organizacji ruchu na objeździe ul. 1-go Maja na ciągu ul. Magazynowa - ul. Tkaczew

23 maj 2018
Informujemy, że w związku z budową ronda na ul. 1-go Maja od dnia 23 maja 2018 (środa) od godz. 8:00 do dnia 25 maja 2018 (piątek) do godz. 18:00, będzie czasowo zmieniona trasa objazdu.

Utrudnienia w ruchu drogowym

29 marzec 2018
Urząd Miejski w Łowiczu informuje, iż w związku z budową ronda w ciągu ulicy 1-go Maja od dnia 4 kwietnia 2018 roku, od godzin porannych nastąpi zamkniecie ulicy 1-go Maja w Łowiczu. Zalecany objazd ulicą Arkadyjską i ul. Bolimowską, na przejazd ...


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij