Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


„Małe Granty”


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Miasto Łowicz może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu. Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków Miasta Łowicza takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:
 1. wnioskowana dotacja od Miasta Łowicza w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
 2. termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
 3. o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
 4. termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
 5. ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
 6. projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 570) oraz musi zawierać załącznik tj.:
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego(albo wydruk tej informacji, którą bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t), innego rejestru lub ewidencji,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łowiczu, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:
 1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu,
 2. stronie internetowej,
 3. Biuletynie Informacji Publicznej.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego. W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta Łowicza danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy przez konkretny Wydział Urzędu Miejskiego w Łowiczu, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT. Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza znak promocyjny z napisem "Projekt finansuje/współfinansuje" w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

Od 13 sierpnia 2012 roku weszła w życie tzw. procedura małograntowa.

Oferty złożone z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej od dnia 13 sierpnia 2012 roku podlegają regulacjom tej procedury.

Po zakończeniu realizacji zadania przez organizację pozarządową składane jest uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2014-01-23 15:58:21)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-04-26 19:04:37)
Liczba odwiedzin: 286
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij