Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Wydarzenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zdjęcie nr 1 do aktualności
18 czerwiec 2019
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza oraz sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok, to jedne z głównych tematów XIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 25 czerwca 2019 r. o godz. 10:00, tradycyjnie w Sali Radzieckiej ratusza miejskiego.
Radni rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Łowicza.
 6. Rozpatrzenie:
  • sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza,
  • sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok.
 7. Zapoznanie się z:
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2018 rok,
  • uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Łowicza,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • opiniami poszczególnych Komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.
 8. Dyskusja: nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza oraz sprawozdaniem finansowym Gminy Miasto Łowicz za 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łowicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2018 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Łowicz.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 15. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 16. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 17. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 18. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-06-18 11:49:22)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-06-18 11:49:25)
Liczba odwiedzin: 240
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij