Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Zasady i częstotliwość odbioru odpadów


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
W związku ze zmianą przepisów, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada zniesienie obowiązku indywidualnego podpisywania przez właścicieli nieruchomości umów na odbiór odpadów komunalnych z właściwymi przedsiębiorcami. Każdy mieszkaniec wnosi opłatę na rzecz swojej gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek letniskowych, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Obowiązki właściciela nieruchomości
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), właściciele nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie swoich nieruchomości.

Należy do nich:
 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ww. ustawie oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz,
 • selektywne zbieranie odpadów w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz.
Częstotliwość odbioru odpadów

W zamian za opłatę gmina odbierze:
 • zmieszane odpady komunalne:
  • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej
  • raz w tygodniu w przypadku zabudowy wielorodzinnej;
 • selektywnie zgromadzone odpady takie jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe:
  • nie rzadziej niż raz miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej,
  • raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, oraz odpady zielone:
  • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
  • nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej w okresie od 1 listopada do 31 marca,
  • nie rzadziej niż raz w tygodniu w przypadku zabudowy wielorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
  • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej w okresie od 1 listopada do 31 marca,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
  • nie rzadziej niż 2 razy w roku.
Harmonogramy odbioru odpadów w 2019 r. są dostępne na stronie Zakładu Oczyszczania Miasta W. W. Dymek i J. Igielski Sp. J., pod adresem: www.zom-lowicz.pl/harmonogram-odbioru-odpadow-2019r

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:31:52)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:40:01)
Liczba odwiedzin: 16
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij