Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Juliana, Łukasza
Dzisiaj jest: 18 października 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
Kategoria:Oświata
Rodzaj:Świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
Termin załatwienia:Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się do Burmistrza Miasta Łowicza w terminach: do dnia 30 czerwca i do dnia 30 października. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku w terminach: do dnia 20 lipca i do dnia 20 listopada danego roku budżetowego
Tryb odwoławczy:Decyzja Burmistrza Miasta Łowicza jest ostateczna
Opłaty:nie dotyczy
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Społecznych
Miejsce złożenia dokumentów:Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, pok. 19.
Dodatkowe informacje:Do ubiegania się o pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w wymiarze co najmniej pół etatu w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Łowicz jest organem prowadzącym oraz którzy przeszli na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli przyzwana jest w formie bezzwrotnej, jednorazowej zapomogi zdrowotnej. Nauczyciele mogą otrzymać zapomogę zdrowotną tylko jeden raz w roku budżetowym. Przyznaje ją Burmistrz Miasta Łowicza.

Z pomocy zdrowotnej mają prawo skorzystać nauczyciele, którzy:
  1. leczą się z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki;
  2. muszą korzystać z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej, niż miejsce zamieszkania miejscowości;
  3. ponoszą inne dodatkowe koszty leczenia, np. sanatoryjnego, rehabilitacyjnego, okulistycznego, związane z zapewnieniem dodatkowej opieki itp.
Warunkiem ubiegania się przez nauczyciela o przyznanie pomocy zdrowotnej jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Łowiczu:
  1. wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej – druk zamieszczono poniżej
  2. aktualnego zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego leczenie nauczyciela;
  3. dokumentów potwierdzających poniesione koszty leczenia wystawionych na nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną w danym roku budżetowym;
  4. zaświadczenia o dochodach nauczyciela, współmałżonka i dorosłych członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ze wszystkich źródeł przychodu za okres ostatnich trzech miesięcy przed terminem złożenia wniosku.
W/w dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów. Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej występuje zainteresowany nauczyciel. Wypłaty pomocy zdrowotnej dokonuje Urząd Miejski w Łowiczu. Przyznanie pomocy zdrowotnej oraz jej wysokość uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby, wysokości dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia, całokształtu okoliczności wpływających na sytuację materialną (dochód na jednego członka rodziny nauczyciela, konieczność dalszego specjalistycznego leczenia, zapewnienie dodatkowej opieki, rehabilitacji i in.), a także liczby złożonych, uzasadnionych wniosków i wielkości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną.
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2010-12-15 10:39:32)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2011-09-16 12:26:48)
Liczba odwiedzin: 2373
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij