Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
Pokój: 44
Nr telefonu: 46 830 91 44
Główny Specjalista Elżbieta Szachogłuchowicz

Do zadań Głównego Specjalisty ds. profilaktyki, rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii należą sprawy:
 1. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadań wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. opracowywanie przy udziale Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, preliminarza wydatków na jego realizację, a po uchwaleniu go przez Radę Gminy jego realizacja;
 3. przygotowanie projektu raportu z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 4. bieżąca koordynacja zadań wynikających z programu oraz udział w gospodarowaniu środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie miasta na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
 5. diagnozowanie lokalnych problemów uzależnień;
 6. przeprowadzanie analizy problemów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania;
 7. wprowadzanie lokalnych inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 8. współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
 9. współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
 10. ogłaszanie i przeprowadzanie otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 11. współpraca z mediami w zakresie propagowania działań związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 12. współpraca z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji zadań wynikających z Programu;
 13. w przypadku zgłaszania nałogowego naużywania alkoholu przez członka rodziny, instytucję lub organizację, przyjmowanie wniosków kierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz udzielanie informacji dotyczących procedury zobowiązania do leczenia odwykowego;
 14. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 15. organizowanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii;
 16. organizowanie szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z używania alkoholu, narkotyków i przemocy;
 17. przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza Miasta i projektów uchwał Rady w sprawach Programu, a także Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 18. współudział w przygotowywaniu projektów zarządzeń Burmistrza Miasta i projektów uchwał dotyczących wskazania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad ich usytuowania na terenie gminy oraz innych aktów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 19. uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
 20. prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2021-12-03 11:02:50)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-12-03 14:29:20)
Liczba odwiedzin: 2158
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij