Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału: Grzegorz Pełka
Do Wydziału Inwestycji i Remontów należą sprawy:
 1. prowadzenie działań dotyczących praw i obowiązków inwestora w procesie budowlanym w zakresie przygotowania, realizacji i odbioru końcowego inwestycji i remontów obiektów zatwierdzonych do realizacji w budżecie miasta a w szczególności:
  • pozyskiwania map do celów projektowych, fizjograficznych i geologicznych badań podłoża gruntowego,
  • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wypis z rejestru gruntów,
  • przygotowywanie zleceń badań geologicznych, ekspertyz, opinii itp.,
  • opracowywanie protokołów danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania,
  • przygotowywanie umów na wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich, wykonawstwa robót budowlanych, sprawowanie nadzoru (inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego itp.),
  • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • pozyskiwanie dzienników budowy w oparciu o przepisy prawa budowlanego,
  • bieżące nadzorowanie i koordynacja przebiegu procesów inwestycyjnych i remontów,
  • przekazywanie placów budów,
  • uzyskiwanie warunków z Zakładu Energetycznego i instytucji opiniujących dokumentację,
  • przygotowywanie i udział w odbiorach końcowych i przekazywaniu do eksploatacji inwestycji,
  • rozliczenia końcowe inwestycji i remontów,
  • sporządzanie umów oraz nadzorowanie rozliczeń w przypadku udziałów mieszkańców lub instytucji w inwestycjach komunalnych,
  • sporządzanie dowodów PT i OT oraz dokumentów towarzyszących,
  • zlecanie inwentaryzacji powykonawczych i prowadzenie ich rejestru,
  • opracowywanie harmonogramu przeglądów gwarancyjnych i okresowych,
  • organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych,
  • wnioskowanie do Wydziału Finansowego o zwrot kaucji gwarancyjnych i zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
  • prowadzenie rejestru projektów budowlanych zlecanych przez Wydział,
 2. organizowanie procedur zlecania zamówień publicznych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział, a w szczególności:
  • rejestrowanie przepisów prawnych o zamówieniach publicznych,
  • przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
  • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień,
  • przygotowywanie regulaminów prac komisji przetargowych,
  • przygotowywanie druków do procedur zamówień,
  • przygotowywanie i wydawanie dokumentów oferentom i udzielanie im wyjaśnień i informacji zgodnie z ustawą (na piśmie),
  • obsługa komisji przetargowych,
  • uczestniczenie w procedurach odwoławczych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 3. prowadzenie spraw związanych z zakupami inwestycyjnymi, w porozumieniu z Wydziałami Urzędu Miejskiego,
 4. przygotowywanie planów inwestycji, remontów i zakupów inwestycyjnych;
 5. przygotowywanie harmonogramów rzeczowych i finansowych do planowanych inwestycji i remontów;
 6. sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zadań prowadzonych w WIiR;
 7. przygotowywanie umów na wykonanie projektów organizacji ruchu (czasowej i stałej) oraz Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
 8. przekazywanie informacji z inwestycji do naliczania opłat adiacenckich;
 9. opiniowanie planów inwestycji i remontów w szkołach i przedszkolach w zakresie ich celowości.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2008-09-29 11:44:37)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-07-20 12:06:44)
Liczba odwiedzin: 12216
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij