Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości
Symbol: WWO
Adres: Alejki Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz
Nr telefonu: 830 91 68, 830 91 97
Fax: 46 830 91 60
Naczelnik Wydziału: Krystian Cipiński
Do Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości należą sprawy:
 1. aktualizacja strategicznych dokumentów mających wpływ na rozwój Miasta,
 2. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji sfery zadań publicznych, w szczególności:
  1. przeprowadzanie otwartych konkursów ofert,
  2. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na przekazanie dotacji,
  3. kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - oraz przeprowadzanie analiz sprawozdań przedkładanych Wydziałowi przez dotowane organizacje i ocena realizacji zdań zleconych organizacjom pozarządowym;
 3. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej, jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, fundacji, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń w zakresie niezbędnym do realizacji i wykonywania zdań określonych ustawami,
 4. opracowywanie i realizacja projektów aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 5. opracowywanie rocznego sprawozdania z realizacji współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi,
 6. organizacja posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Łowicza,
 7. współpraca z merytorycznymi wydziałami przy organizowaniu konkursów ofert na dotacje,
 8. kreowanie partnerstwa pomiędzy Urzędem Miejskim a organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań pożytku publicznego,
 9. wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ich działalność,
 10. prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim,
 11. organizacja konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu,
 12. koordynowanie i wspieranie ciał opiniująco-doradczych Burmistrza (w szczególności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu oraz Społecznej Rady Gospodarczej i Społecznej Rady Sportu),
 13. prowadzenie i wspieranie projektów oraz procesów mających na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej,
 14. przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy lokalnej,
 15. wspieranie aktywności lokalnych przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 16. organizacja i koordynacja konsultacji z mieszkańcami miasta oraz z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami administracji samorządowej,
 17. opracowywanie i przedstawianie corocznego Raportu o Stanie Miasta.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-03-16 12:24:47)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-07-12 11:05:18)
Liczba odwiedzin: 11390
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij