Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Zakres działania i kompetencje


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Do zakresu zadań Burmistrza należy:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu,
 4. zapewnianie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu,
 5. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w celu uzgadniania zasad i zakresu ich współdziałania przy realizacji zadań,
 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 7)czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 10. upoważnianie Zastępcy Burmistrza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i z zakresu zarządzania kryzysowego, wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
 12. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności Naczelników Wydziałów i samodzielnych pracowników,
 13. ogłaszanie budżetu miasta,
 14. przedkładanie wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w Łowiczu w terminie 7 dni od daty ich podjęcia,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwały Rady.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-24 10:55:57)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-05-30 14:59:17)
Liczba odwiedzin: 4372
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij