Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Zakres działania i zadania Urzędu


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zakres działania i zadania Urzędu
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łowiczu)

§ 4.

 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Miasta.
 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Mieście:
  1. zadań własnych;
  2. zadań zleconych;
  3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);
  4. zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozumienia międzygminnego;
  5. zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone miejskim jednostkom organizacyjnych, związkom komunalnych lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 5.

 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
 2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
  1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Miasta;
  2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Miasta;
  3. zapewnienie organom Miasta możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
  4. przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Miasta oraz innych aktów organów Miasta;
  5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Miasta;
  6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Miasta;
  7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;
  8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
   1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
   2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
   3. przechowywanie akt,
   4. przekazywanie akt do archiwów,
  9. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-22 11:28:06)
Liczba odwiedzin: 5403
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij